U zdrav mozak 7

Aleksandar Vučić | Extra
Davor Jurkotić nasamario premijera Srbije Aleksandra Vučića.Predstavio se kao Milanovićev tajnik Tokić.

Aleksandar Vučić | Extra
Davor Jurkotić nasamario premijera Srbije Aleksandra Vučića.Predstavio se kao Milanovićev tajnik Tokić.

Aleksandar Vučić | ExtraDavor Jurkotić nasamario premijera Srbije Aleksandra Vučića.Predstavio se kao Milanovićev tajnik Tokić.