Učenici se vratili u preuređenu OŠ Centar

Nakon godinu dana završen je projekt obnove zgrade Osnovne škole Centar vrijedan 3,7 milijuna kuna.

Naime, zbog problema s prvim izvođačem radova, nepravilnostima I nepoštivanjem rokova raskinut je ugovor pa se obnova otegla,

a učenici su morali biti izmješteni u školu Nikola Tesla. Učenici se vratili u preuređenu OŠ Centar.Školu pohađa 91 učenik i najmanja je osnovna škola u Rijeci