UČIONICA

U Mjescu borbe protiv ovisnosti govorimo o prevenciji ovisnosti. Bili smo na obilježavanju 20.obljetnice Psihološkog savjetovališta Sveučilištu u Rijeci. Na Pravnom fakultetu potpisan je sporazum sa Županijom o održavanju studentske prakse, a na Tehničkom susret poduzetnika i studenata na 2. Job fair- Ex cathedra. Inkluzijom odlazimo u Ugostiteljsku školu Opatija gdje je održana aktivnost u kojoj su bili i članovi Udruge invalida grada Opatije. Te za kraj pozivamo na studentsku humanitarnu aktivnost u kojoj prikupljaju odjeću i školski pribor za socijalno ugrožene učenike.

U Mjescu borbe protiv ovisnosti govorimo o prevenciji ovisnosti. Bili smo na obilježavanju 20.obljetnice Psihološkog savjetovališta Sveučilištu u Rijeci. Na Pravnom fakultetu potpisan je sporazum sa Županijom o održavanju studentske prakse, a na Tehničkom susret poduzetnika i studenata na 2. Job fair- Ex cathedra. Inkluzijom odlazimo u Ugostiteljsku školu Opatija gdje je održana aktivnost u kojoj su bili i članovi Udruge invalida grada Opatije. Te za kraj pozivamo na studentsku humanitarnu aktivnost u kojoj prikupljaju odjeću i školski pribor za socijalno ugrožene učenike.

U
Mjescu borbe protiv ovisnosti govorimo o prevenciji ovisnosti. Bili
smo na obilježavanju 20.obljetnice Psihološkog savjetovališta
Sveučilištu u Rijeci. Na Pravnom fakultetu potpisan je sporazum sa
Županijom o održavanju studentske prakse, a na Tehničkom susret
poduzetnika i studenata na 2. Job fair- Ex cathedra. Inkluzijom
odlazimo u Ugostiteljsku školu Opatija gdje je održana aktivnost u
kojoj su bili i članovi Udruge invalida grada Opatije. Te za kraj
pozivamo na studentsku humanitarnu aktivnost u kojoj prikupljaju
odjeću i školski pribor za socijalno ugrožene učenike.