UČIONICA

– Djelokrug rada Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje- Na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske prof. dr. sc. Jasna Krstović, dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i predsjednica Upravnog odbora Universitasa predložena je za predsjednicu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.- Prva sušačka hrvatska gimnazija proslavila je Dan škole i 388. obljetnicu Gimnazije. Od ove godine imaju Bili smo i na proslavi Građevinske tehničke škole u Rijeci koja je obilježola 70. godina djelovanja te na izložbi Škole za primjenjenu umjetnost u Rijeci povodom 15-te obljetnice rada

– Djelokrug rada Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje- Na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske prof. dr. sc. Jasna Krstović, dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i predsjednica Upravnog odbora Universitasa predložena je za predsjednicu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.- Prva sušačka hrvatska gimnazija proslavila je Dan škole i 388. obljetnicu Gimnazije. Od ove godine imaju Bili smo i na proslavi Građevinske tehničke škole u Rijeci koja je obilježola 70. godina djelovanja te na izložbi Škole za primjenjenu umjetnost u Rijeci povodom 15-te obljetnice rada

– Djelokrug rada Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje- Na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske prof. dr. sc. Jasna Krstović, dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i predsjednica Upravnog odbora Universitasa predložena je za predsjednicu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.- Prva sušačka hrvatska gimnazija proslavila je Dan škole i 388. obljetnicu Gimnazije. Od ove godine imaju Bili smo i na proslavi  Građevinske tehničke škole u Rijeci  koja je obilježola 70. godina djelovanja te na izložbi Škole za primjenjenu umjetnost u Rijeci povodom 15-te obljetnice rada