UČIONICA

Astronomski centar Rijeka, aktivnosti, edukacija, program.Astronomski centar Rijeka je jedinstveni centar koji popularizira razne znanosti te ima niz posebnosti.

Astronomski centar Rijeka, aktivnosti, edukacija, program.Astronomski centar Rijeka je jedinstveni centar koji popularizira razne znanosti te ima niz posebnosti.

Astronomski centar Rijeka, aktivnosti, edukacija, program.Astronomski centar Rijeka je jedinstveni centar koji popularizira razne znanosti te ima niz posebnosti.