UČIONICA

Biopsihosocijalni pristup djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, kroz model Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag iz Zagreba, program je cjeloživotnog učenja koji počinje u veljači na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Ovaj program će omogućiti stvaranje kompetencija kod odgajatelja i učitelja, da mogu odgovarajuće prihvatiti takvu djecu i da ne dolazi do segregacije. EX CATHEDRA- drvodjelska zanimanja nude dobru perspektivu. 390. godina Prve riječke hrvatske gimanazije110 godina rada OŠ Pehlin

Biopsihosocijalni pristup djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, kroz model Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag iz Zagreba, program je cjeloživotnog učenja koji počinje u veljači na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Ovaj program će omogućiti stvaranje kompetencija kod odgajatelja i učitelja, da mogu odgovarajuće prihvatiti takvu djecu i da ne dolazi do segregacije. EX CATHEDRA- drvodjelska zanimanja nude dobru perspektivu. 390. godina Prve riječke hrvatske gimanazije110 godina rada OŠ Pehlin

Biopsihosocijalni pristup djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, kroz model Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag iz Zagreba, program je cjeloživotnog učenja koji počinje u veljači na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Ovaj program će omogućiti stvaranje kompetencija kod odgajatelja i učitelja, da mogu odgovarajuće prihvatiti takvu djecu i da ne dolazi do segregacije. EX CATHEDRA- drvodjelska zanimanja nude dobru perspektivu. 390. godina Prve riječke hrvatske gimanazije110 godina rada OŠ Pehlin