UČIONICA

Sveučilišni istraživački centar i Centar za cjeloživotno učenje s nizom sadržaja uskoro otvara vrata u Cresu, razgovaramo sa voditeljem projekta palače Moise, creskim gradonačelnikom i glasnogovornicom Sveučilišta u Rijeci. Prilozi- studenti matematike ne brinu oko zaposlenja, razmjenom učenika do znanja, EX CATHEDRA- pilot programa formativnog praćenja uvedenog u šest osnovnih škola u Hrvatskoj, INKLUZIJA- učimo pojmove u znakovnom jeziku.

Sveučilišni istraživački centar i Centar za cjeloživotno učenje s nizom sadržaja uskoro otvara vrata u Cresu, razgovaramo sa voditeljem projekta palače Moise, creskim gradonačelnikom i glasnogovornicom Sveučilišta u Rijeci. Prilozi- studenti matematike ne brinu oko zaposlenja, razmjenom učenika do znanja, EX CATHEDRA- pilot programa formativnog praćenja uvedenog u šest osnovnih škola u Hrvatskoj, INKLUZIJA- učimo pojmove u znakovnom jeziku.

Sveučilišni
istraživački centar i Centar za cjeloživotno učenje s nizom
sadržaja uskoro otvara vrata u Cresu, razgovaramo sa voditeljem
projekta palače Moise, creskim gradonačelnikom i glasnogovornicom
Sveučilišta u Rijeci. Prilozi- studenti matematike ne brinu oko
zaposlenja, razmjenom učenika do znanja, EX CATHEDRA- pilot
programa formativnog praćenja uvedenog u šest osnovnih škola u
Hrvatskoj, INKLUZIJA- učimo pojmove u znakovnom jeziku.