Učionica – Waldorfska pedagogija ( 24.05.2023. )

Rijeka je jedan od malobrojnih hrvatskih gradova koji nudi alternativni način obrazovanja. Više od 20 godina po načelima waldorfske pedagogije djeluje vrtić i osnovna škola, a od nove školske godine s radom počinje i srednja waldorfska škola u Rijeci.