Udomljavanje u porastu

Dom za djecu i mlađe punoljetnike – Izvor u Selcu, u kojem je ne tako davno bilo 70-ak djece, danas ima svega 10 štićenika. Ta bi brojka do kraja godine mogla biti nula. Naime, djeca bi trebala dobiti novi dom i obitelj, a Izvor novu funkciju.

Dom za djecu i mlađe punoljetnike – Izvor u Selcu, u kojem je ne tako davno bilo 70-ak djece, danas ima svega 10 štićenika. Ta bi brojka do kraja godine mogla biti nula. Naime, djeca bi trebala dobiti novi dom i obitelj, a Izvor novu funkciju.

Dom za djecu i mlađe punoljetnike – Izvor u Selcu, u kojem je ne tako davno bilo 70-ak djece, danas ima svega 10 štićenika. Ta bi brojka do kraja godine mogla biti nula. Naime, djeca bi trebala dobiti novi dom i obitelj, a Izvor novu funkciju.