Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana obilježila 20. godišnjicu postojanja

Duga tradicija pomoraca i kapetana u Rijeci vidi se i kroz rad Udruge koja je u novijem sazivu osnovana u studenom 2002. godine. Riječ je o Kraljici mora, Udruzi pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana.

Udruga pomorskih kapetana sjevernog Jadrana je jedna od sedam članica udruga Zajednice Hrvatskih Udruga pomorskih kapetana koje čine jedinstvenu asocijaciju na nacionalnoj razini. Više u videoprilogu.