Udruga Ri Rock i Romska organizacija mladih mijenjaju negativnu percepciju Roma

Inkulzija, rad na smanjenju predrasuda I negativne percepcije Roma – neki su od ciljeva projekta Inkluzivni kotač koji je pokrenula udruga Ri rock s Romskom organizacijom mladih. Promjene dolaze, ali sporo. Zaključano je na okruglom stolu.

Upravo zato Romska organizacija mladih s udrugom Ri rock kroz ovaj projekt radit će na konkretnom I kratkoročnom Akcijskom planu za ovu županiju I svako mjesto u kojima Romi žive s do maksimalno tri cilja, a kako bi se već u roku od dvije godine vidjeli rezultati. Jedna od koraka je educiranje Roma za posao novinara u specijaliziranoj emisiji na radio Roži I izdavanje časopisa.