Ukida se naplata parkinga u krugu Dječje bolnice Kantrida, smanjuje se cijena parkiranja na području KBC-a

Ukida se  naplata parkinga na lokalitetu Kantrida, a uz uvođenje besplatnih prvih 30 minuta parkinga smanjuje se iznos parkirne cijene po satu na lokalitetima Rijeka i Sušak na 8 kn te skraćuje i dnevno vrijeme naplate parkinga na parkiralištima u krugu KBC-a Rijeka kojima upravlja Rijeka Plus.

 

Od 1. studenog 2022.g. smanjuje se cijena parkiranja unutar lokaliteta KBC-a Rijeka, a ukida se naplata parkiranja na području Dječje bolnice Kantrida. 
Sve navedeno dogovoreno je prvenstveno zbog građana Rijeke i ostalih gradova i općina čiji stanovnici gravitiraju korištenju riječkog KBC-a za pružanje zdravstvene skrbi i zdravstvenih usluga. Za pacijente i njihove obitelji ovo će značiti bitno manje opterećenje budžeta.

Ovim izmjenama, u krugu KBC-a Rijeka, na parkiralištu Podpinjol i u krugu KBC-a na lokalitetu Sušak cijena sata parkiranja smanjuje se na 8 kuna, a za prvih 30 minuta parkiranje se ne naplaćuje ukoliko se u tom vremenskom periodu napusti parkiralište.

Također, skraćuje se i radno vrijeme naplate parkinga subotom tako da će se parking subotom plaćati od 7 do 16 sati, a ne do 18 sati kako je bilo do sada.

U području Dječje bolnice Kantrida parking se uopće neće naplaćivati također uvažavajući potrebe i specifično tešku situaciju u kojoj se nalaze roditelji mališana i starije djece koji su prinuđeni koristiti zdravstvenu skrb dječje bolnice.
 

Valja za kraj napomenuti i da će u krugu KBC-a Rijeka u kontekstu smanjenja cijene parkinga, svakodnevno dežurati i prometni redar Grada Rijeke a sve kako bi se osigurala protočnost prolaza u krugu KBC-a za vozila hitne pomoći i ostale medicinske službe.  

FOTO: Moja Rijeka.hr