UKLJUČI S(V)E

Parkinsonova bolest Parkinsonova bolest druga je najčešća neurodegenerativna bolest koja nastaje zbog gubitka ili degeneracije živčanih stanica u mozgu koje proizvode neurotransmiter dopamin u dijelu mozga koji se naziva crna tvar (supstancija nigra), što rezultira oštećenjem kontrole pokreta. Bolesnici primjećuju smetnje kao što su: bradikinezija (usporene radnje, otežana inicijacija pokreta,blokiranje kretnji, osiromašenje spontanih pokreta, oslabljena mimika lica), rigor (povišen tonus, ukočenost mišića, odnosno povišen otpor mišića pri izvođenju pasivnih kretnji), akinetički tremor (drhtanje u mirovanju, najčešće ruku, poput kretnji brojanja novca, a moguće i nogu i brade, pojačava se pri emocionalnom stresu) i gubitak posturalnih refleksa (nemogućnost održavanja posture tijela, nestabilnost u hodu). U svim stadijima bolesti mogu se pojaviti i tzv. nemotorički simptomi bolesti: oštećenje njuha, oštećenje autonomnih funkcija (mokraćna urgencija i inkontinencija, opstipacija, konstipacija, erektilnadisfunkcija…), depresija i anksioznost, tegobe sa spavanjem (produljeno dnevno spavanje, nesanica, otežano održavanje sna), oštećenje pažnje i kognitivnih funkcija do demencije, halucinacije i smetnje vida. Savjetovalište Udruge Parkinson i mi djeluje i pri Klinici za neurologiju u KBC-u Rijeka

Parkinsonova bolest Parkinsonova bolest druga je najčešća neurodegenerativna bolest koja nastaje zbog gubitka ili degeneracije živčanih stanica u mozgu koje proizvode neurotransmiter dopamin u dijelu mozga koji se naziva crna tvar (supstancija nigra), što rezultira oštećenjem kontrole pokreta. Bolesnici primjećuju smetnje kao što su: bradikinezija (usporene radnje, otežana inicijacija pokreta,blokiranje kretnji, osiromašenje spontanih pokreta, oslabljena mimika lica), rigor (povišen tonus, ukočenost mišića, odnosno povišen otpor mišića pri izvođenju pasivnih kretnji), akinetički tremor (drhtanje u mirovanju, najčešće ruku, poput kretnji brojanja novca, a moguće i nogu i brade, pojačava se pri emocionalnom stresu) i gubitak posturalnih refleksa (nemogućnost održavanja posture tijela, nestabilnost u hodu). U svim stadijima bolesti mogu se pojaviti i tzv. nemotorički simptomi bolesti: oštećenje njuha, oštećenje autonomnih funkcija (mokraćna urgencija i inkontinencija, opstipacija, konstipacija, erektilnadisfunkcija…), depresija i anksioznost, tegobe sa spavanjem (produljeno dnevno spavanje, nesanica, otežano održavanje sna), oštećenje pažnje i kognitivnih funkcija do demencije, halucinacije i smetnje vida. Savjetovalište Udruge Parkinson i mi djeluje i pri Klinici za neurologiju u KBC-u Rijeka

Parkinsonova
bolest Parkinsonova
bolest druga je najčešća neurodegenerativna bolest koja nastaje
zbog gubitka ili degeneracije živčanih stanica u mozgu koje
proizvode neurotransmiter dopamin u dijelu mozga koji se naziva crna
tvar (supstancija nigra), što rezultira oštećenjem kontrole
pokreta. Bolesnici primjećuju smetnje kao što su: bradikinezija
(usporene radnje, otežana inicijacija pokreta,blokiranje kretnji,
osiromašenje spontanih pokreta, oslabljena mimika lica), rigor
(povišen tonus, ukočenost mišića, odnosno povišen otpor mišića
pri izvođenju pasivnih kretnji), akinetički tremor (drhtanje u
mirovanju, najčešće ruku, poput kretnji brojanja novca, a moguće
i nogu i brade, pojačava se pri emocionalnom stresu) i gubitak
posturalnih refleksa (nemogućnost održavanja posture tijela,
nestabilnost u hodu). U svim stadijima bolesti mogu se pojaviti i
tzv. nemotorički simptomi bolesti: oštećenje njuha, oštećenje
autonomnih funkcija (mokraćna urgencija i inkontinencija,
opstipacija, konstipacija, erektilnadisfunkcija…), depresija i
anksioznost, tegobe sa spavanjem (produljeno dnevno spavanje,
nesanica, otežano održavanje sna), oštećenje pažnje i
kognitivnih funkcija do demencije, halucinacije i smetnje vida.Savjetovalište Udruge Parkinson i mi djeluje i pri Klinici
za neurologiju u KBC-u Rijeka