UKLJUČI S(V)E

Posebno skupi lijekovi samo su dio problema s kojima se bore oboljeli od rijetkih bolesti.

Posebno skupi lijekovi samo su dio problema s kojima se bore oboljeli od rijetkih bolesti.

Posebno
skupi lijekovi samo su dio problema s kojima se bore oboljeli
od rijetkih bolesti.