UPISI U DJEČJE VRTIĆE SU U TIJEKU

Roditelji, doznajte sve o uvjetima upisa i pedagoškim sadržajima u riječkim dječjim vrtićima.Sandi Bujan Cvečić razgovarala je s Davorkom Guštin, ravnateljicom Dječjeg vrtića Rijeka iTeom Mičić, savjetnicom u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke

Roditelji, doznajte sve o uvjetima upisa i pedagoškim sadržajima u riječkim dječjim vrtićima.Sandi Bujan Cvečić razgovarala je s Davorkom Guštin, ravnateljicom Dječjeg vrtića Rijeka iTeom Mičić, savjetnicom u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke

Roditelji, doznajte sve o uvjetima upisa i pedagoškim sadržajima u riječkim dječjim vrtićima.Sandi Bujan Cvečić razgovarala je s Davorkom Guštin, ravnateljicom Dječjeg vrtića Rijeka iTeom Mičić, savjetnicom u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke