Upisi u obavezni program predškole

Igračke iz Dječjeg vrtića Mavrica

Od 9. do 13. siječnja 2023. godine dječji vrtići Rijeka, More i Sušak primat će prijave za upis djece u obvezni program predškole u pedagoškoj 2022./2023. godini.

U Program predškole prijavljuju se djeca koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja, a rođena su do 31. ožujka 2017. godine. Obveznik predškole upisuje Program u dječjem vrtiću najbližem njegovom mjestu stanovanja.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine i djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi, mogu se uključiti u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Kompetencije koje će dijete steći i/ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

Predškola započinje s provedbom u mjesecu veljači i traje do konca mjeseca svibnja (u ukupnom trajanju od 250 sati).

Prijave za upis djece podnose se putem elektroničke prijave, kroz Informacijski sustav Grada Rijeke, na koji je poveznica dostupna i na mrežnim stranici odabranog dječjeg vrtića.