Uredite igrališta i parkove u svom susjedstvu: Otvoren je novi natječaj riječkog programa lokalnog partnerstva

Pozivaju se grupe građana, udruge i mjesni odbori da prijave svoje prijedloge manjih zahvata na površinama koje su u vlasništvu Grada Rijeke kao što su zahvati u komunalnoj infrastrukturi, odnosno uređenje parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanje manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada te slični projekti u čijoj će realizaciji prijavitelji i sami neposredno sudjelovati.

Podsjetimo, Riječki program lokalnog partnerstva jedan je od modela participativnog budžetiranja koji Grad Rijeka  provodi od 2005. godine, a cilj je, putem programa, rasporediti proračunska sredstva prema prijedlozima samih građana te potaknuti građane, udruge i vijeća mjesnih odbora na neposredno sudjelovanje u rješavanju izazova prisutnih „na terenu“, u lokalnoj zajednici.

Posebnu dodanu vrijednost ovom projektu daje razvoj partnerskog i suodgovornog odnosa Grada i građana te poticanje vrijednosti doniranja i volontiranja.

Za projekte RPLP u 2023. godini planiran je iznos od 161.991,75 kuna, odnosno 21.500 eura.

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2022. godine, a svi obrasci, upute i drugi detalji natječaja dostupni su na portalu Grada Rijeke.Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu i Obrazac proračuna projekta te dostaviti Vizualizacije projekta.U utorak, 15. studenog 2022. godine, od 13.00 do 15.00 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Trpimirova 2, polukat, održat će se radionica „Pisanje prijedloga projekta za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva” na kojoj će ukratko biti predstavljen Program te postupak prijave s pratećim prijavnim obrascem.

Foto :Grad Rijeka