USPJEH CRIKVENIČKOG JEDRENJA

Članice crikveničkog Vala Nika Manestar i Ursula Balas na Svjetskom prvenstvu u Ontario zauzele odlično 6. i 9. mjesto u klasi laser.

Članice crikveničkog Vala Nika Manestar i Ursula Balas na Svjetskom prvenstvu u Ontario zauzele odlično 6. i 9. mjesto u klasi laser.

Članice crikveničkog Vala Nika Manestar i Ursula Balas na Svjetskom prvenstvu u Ontario zauzele odlično 6. i 9. mjesto u klasi laser.