VALTER FLEGO, član Europskog parlamenta

Valter Flego je aktivan u dva odbora – Odboru za industriju, istraživanje i energetiku te u Odboru za promet i turizam. Potpredsjednik je izaslanstva u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore, a nedavno je odabran za predstavnika parlamenta u programu Digitalna Europa.

Valter Flego je aktivan u dva odbora – Odboru za industriju, istraživanje i energetiku te u Odboru za promet i turizam. Potpredsjednik je izaslanstva u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore, a nedavno je odabran za predstavnika parlamenta u programu Digitalna Europa.

Valter Flego je aktivan u dva odbora – Odboru za industriju, istraživanje i energetiku te u Odboru za promet i turizam. Potpredsjednik je izaslanstva u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore, a nedavno je odabran za predstavnika parlamenta u programu Digitalna Europa.