Vatrogasci i policija

Oni su nas čuvali u novogodišnjoj noći, kao i tijekom cijele godine. Red je zato, a i tradicija, da im se na početku nove zaželi što mirnija godina sa što manje posla.

Oni su nas čuvali u novogodišnjoj noći, kao i tijekom cijele godine. Red je zato, a i tradicija, da im se na početku nove zaželi što mirnija godina sa što manje posla.

Oni
su nas čuvali u novogodišnjoj noći, kao i tijekom cijele godine.
Red je zato, a i tradicija, da im se na početku nove zaželi što
mirnija godina sa što manje posla.