VEĆA PRAVA ZA 350 ZAPOSLENIH

Zaposleni u Dječjem vrtiću Rijeka dobili su novi kolektivni ugovor koji na snagu stupa od 1. siječnja sljedeće godine

Zaposleni u Dječjem vrtiću Rijeka dobili su novi kolektivni ugovor koji na snagu stupa od 1. siječnja sljedeće godine

Zaposleni u Dječjem vrtiću Rijeka dobili su novi kolektivni ugovor koji na snagu stupa od 1. siječnja sljedeće godine