Velika obnova

Rijeka dobila sredstva za početak radova na energetskoj obnovi 14 škola i vrtića

Rijeka dobila sredstva za početak radova na energetskoj obnovi 14 škola i vrtića

Rijeka dobila sredstva za početak radova na energetskoj obnovi 14 škola i vrtića