Velika pobjeda malog Maura

mauro

HZZO već osam godina odbija  financirati liječenje Maura Baraka u Beču uz obrazloženje da se Mauro može liječiti u Hrvatskoj.  Sud je prije dva dana osporio tu tvrdnju HZZO – a i presudio, u korist Maura. HZZO dužan je u budućnosti financirati njegovo liječenje i refundirati troškove zadnje dvije operacije u Beču. Presuda je nepravomoćna, ali vraća vjeru u pravosudni sustav, poručuje Maurova majka Ines Hrelja Barak u Planetu Ri.