Veliki problem je financiranje osobnih asistenata, upozorili su iz Udruge osoba s mišićnom distrofijom

Ususret sutrašnjem Međunarodnom Danu osoba s invaliditetom , članovi Udruge osoba s mišićnom distrofijom PGŽ družili su se s građanima u ZTC-u.

Udruga ima 90 -članova članova. Prostorije se nalaze u ulici Milutina Barača.

Članovi Udruge upozorili su na veliki problem finaciranja osobnih asistenata u cijeloj državi. Puno se očekuje od novog zakona koji bi trebao zaživjeti u srpnju sljedeće godine, no pitanje je što do tada. Za 22 člana udruge sredtsva za osbnog asistenta osigurana su samo do kraja godine

Boljoj budućnosti osoba s invaliditetom trebao bi doprinijeti kampanja Jednaki koju provodi Udruga a kojoj je cilj prikazati osobe s invaliditetom kao ravnopravne I članove društva

Uspješne osobe s invaliditetom možete vidjeti i na kalendaru Jednaki , koji kao I kreativne radove Udruge narednih dana možete potražiti na kućicama na Korzu

Pogledajte video prilog.