Veliko finale

Više od 10 400 sudionika u 110 karnevalskih grupa sa 74 alegorijskih kola sudjelovalo na 34. Riječkom karnevalu

Više od 10 400 sudionika u 110 karnevalskih grupa sa 74 alegorijskih kola sudjelovalo na 34. Riječkom karnevalu

Više od 10 400 sudionika u 110 karnevalskih grupa sa 74 alegorijskih kola sudjelovalo na 34. Riječkom karnevalu