Veliko priznanje Zavodu za hematologiju KBC-a Rijeka, postao je novi referentni centar Ministarstva zdravstva

 Zavodu za hematologiju Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka dodijeljen je status Referentnog centra Ministarstva zdravstva za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima na razdoblje od pet godina. Novi centar već je jedanaesti referentni centar u KBC-u Rijeka što riječku ustanovu svrstava u sam vrh hrvatskog zdravstva, a tim povodom Zavod su posjetili i članovi Upravnog vijeća.

Zavod za hematologiju Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka smješten je na riječkom lokalitetu, a organiziran je kroz stacionarni dio, tj. Odjel, Dnevnu bolnicu i Hematološku ambulantu. Struku nosi osam liječnika hematologa, dva specijalizanta hematologije te 16 educiranih medicinskih sestara. Svake se godine na Odjelu realizira 600-700 hospitalizacija, u Dnevnoj bolnici oko 10.000 posjeta bolesnika, a u ambulanti 8000-9000 pregleda. Pročelnik Zavoda je prof. dr. sc. Toni Valković.

 

Referentni će centar djelovati u proširenom i nedavno renoviranom prostoru stacionara te Dnevne bolnice Zavoda za hematologiju koji veličinom, organizacijom, informatičkom te ostalom opremljenosti omogućuju uspješan rad novoosnovanog centra. Voditeljica Referentnog centra je doc. dr. sc. Duška Petranović.

Potporna terapija je, uz temeljnu protutumorsku terapiju, izrazito važan vid liječenja svakog hematološkog bolesnika. Ona obuhvaća vidove liječenja koji nisu usmjereni samo na uništavanje tumorskih stanica već I zbrinjavanje većeg broja različitih zdravstvenih problema koji se javljaju kao posljedice same bolesti ili pak kao komplikacije liječenja hematološke bolesti. Potporno liječenje obuhvaća niz konkretnih preventivnih i terapijskih postupaka – kao što su liječenje infekcija i neutropenijske vrućice, koštane bolesti, anemije zloćudne bolesti, mučnine i povraćanja, mukozitisa, boli, kroničnog umora, preopterećenja željezom, neurotoksičnosti i kardiotoksičnosti, te mjere za očuvanje fertiliteta, nutritivnog statusa, kognitivnih funkcija  i psihičkog zdravlja.

 

Kvaliteta života hematoloških pacijenata jedan je od novijih i značajnijih ishoda liječenja koji se redovito prati u svim kvalitetnijim kliničkim studijama. a potporno liječenje i kvaliteta života neposredno su povezani i međusobno isprepleteni.  

Zavod za hematologiju u Rijeci ima dugu stručnu, znanstvenu i edukacijsku tradiciju u potpornom liječenju i kvaliteti života naših bolesnika.

Na Zavodu za hematologiju trenutno se odvija sedam međunarodnih projekata i kliničkih studija vezanih za potporno liječenje te kvalitetu života ljudi oboljelih od zloćudnih bolesti.