Via Industria: Virtualna šetnja po riječkim tvorničkim prostorima

Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci predstavlja mobilnu aplikaciju Via Industria koja donosi zanimljivosti gradskih tvorničkih ulica i zgrada, od sada i na Andriod i iOS platformama. Via Industria građanima i gostima nudi zanimljive priče na dlanu, mobitelu, s istraživačkim rutama riječkim ulicama, tvorničkim halama, lučkim pristaništima i neispričanim pričama koje prožimaju riječku povijest. Svaka ruta nudi zasebnu priču i vodi do prve, najbliže točke odakle se kreće u obilazak odabrane rute, a zatim do svake sljedeće lokacije koju pobliže pojašnjava. Riječka povijest nudi nam se kroz luke, tvornice i brodogradilišta, ali i kroz sakrivene, malene radničke svjetove 18., 19. i 20. stoljeća. 

Aplikacija je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku i uključuje šetnju po 8 ruta. Riječki san vodi do početka 20. stoljeća i nepreglednih kolona ljudi koji čekaju na ukrcaj na brod za Ameriku, a Putovi brodova, nafte i torpeda pozivaju na šetnju uz Rafineriju nafte, Tvornicu Torpedo i 3. maj. Ruta Od industrije do kulture završava u Art-kvartu Benčić, Mlinovi u igri skrivača dosežu do Žaklja i začetaka zajedničkog života Rječine i mlinova. Ružićeva ulica je Jedna ulica, s toliko povijesti, dok se Ukorak s kotačem prisjeća starih cesta Lujzijane i Karoline te prvih vlakova koji su pristizali u Rijeku. Neizostavne skladišne prostore opisuje ruta U kojem sam skladištu ostavio ključeve?, a neizostavna je i priča o riječkom torpedu u Lansirali smo ga!

U suradnji s Centrom, na aplikaciji su radili bivši i sadašnji studenti riječkog Sveučilišta – na izradi same aplikacije za Android i iOS platforme, te na istraživanju i pisanju tekstova za aplikaciju. Fotografije je izradio Studio B, dok je za vizualni identitet zaslužan Degu design. Lekturu i prijevod odradila je Jana Kegalj. 

Aplikacija je dostupna na: https://apps.apple.com/hr/app/rijeka-heritage/id1635064597 i na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivanzubak.viaindustria.