VIDICI - 11.03.2021.

- Nagle promjene temperature krajem veljače i do 24 Celzijeva stupnja, utječu na naš, ali i svijet životinja. Iz svojih košnica na pašu nikad ranije u godini izašle su pčele.

- Cernički križni put, oratorij za orgulje, violinu i vokal doživio je svoju praizvedbu u Župnoj crkvi sv.Filipa i Jakova u Gradu Grobniku.

- Ruski dom - Valentina Tereškova je prva žena koja je letjela u svemir.

- U sklopu kampanje Ne budi panj, zasadi stablo na Kampusu zasađeno 17 novih sadnica, kao dio koncepta zelenog kampusa

- Zahvaljujući nacionalnoj akciji Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj, grad Kastav postaje bogatiji za 90 stabala i 60 novih grmova.

Kategorija