Betlehemsko svjetlo u Rijeci

Katolički skauti tradicionalno predali Betlehemsko svjetlo riječkom nabiskupu Ivanu Devčiću 

 

 

Betlehemsko svjetlo stiglo je u Rijeku. Katolički skauti i izviđači tradicionalno predali svjetlo riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću. Nakon što je blagosolovljeno u Betlehemu, betlehemsko svjetlo mira putuje avionom u Beč gdje se tradicionalno okupljaju skautski zdrugovi iz cijeloga svijeta.  Betlehemsko svjetlo mira prvi put je u Hrvatsku stiglo 1992. Zdrug katoličkih skauta posljednjih desetak godina u Beč odlazi I donosi svjetlo u Rijeku u suradnji sa Savezom izviđača Hrvatske. Kako je istaknuo Matej Plenča iz Zdruga katoličkih skauta Riječke nabiskupije svjetlo mira je zapravo jedan univerzalan simbol bez obzira na pripadnost određenoj religiji. Znak je to mira i ljubavi zbog kojeg se vrijedi sjetiti onoga što je dobro, a barem na kratko zaboraviti loše stvari u životu. 

 

 

 

 

 

Kategorija