Dječja kuća u nekadašnjem kompleksu Benčić je gotova

Dječja kuća, prva kuća takve vrste u Hrvatskoj, otvorila je svoja vrata.

Kategorija