Dostupno digitalno izdanje 14. Sportskog godišnjaka Zajednice sportova PGŽ

Obzirom na trenutnu situaciju prouzrokovanu korona virusom izdanje Sportskog godišnjaka za 2019. godinu zasad je dostupno samo u online izdanju. U digitalnom obliku može se pročitati na web portalu Zajednice na adresi www.sport-pgz.hr.

Zajednica sportova Primorsko-goranske županije izdavanjem svojeg 14. Sportskog godišnjaka nastoji još jednom široj javnosti predstaviti što cjelovitiju i što realniju sliku cjelokupnih aktivnosti, događanja i tendencija povezanih sa svim oblicima sporta koji su se u 2019. godini odvijali u Primorsko-goranskoj županiji. Godišnjak ostaje svjedok vremena, trajna vrijednost i spomen za sav trud i napore koje ulaže sportska obitelj u unapređenju na svim područjima sporta naše županije. Uz sve ostalo, i ove smo godine u mogućnosti predstaviti niz uspješnih postignuća sportaša sportskih ekipa u različitim natjecateljskim kategorijama u širokom spektru sportova i natjecateljskih disciplina. Uz iznimne sportske rezultate ističu se i zaslužni sportski djelatnici u bližoj i daljoj prošlosti. Smatramo posebno značajnim što je većina tih rezultata zabilježena i trajno dokumentirana u ovom godišnjaku s ciljem isticanja i davanja poticaja sportašima, ali i evidentirana za sportsku povijest. Uz sva postignuća sportaša i podataka o djelatnosti saveza uočljivo je dobro funkcioniranje cjelokupnog sustava sporta, i to ne samo onog dijela kojim upravljaju županijski sportski savezi, već i županijski sustavi školskog i akademskog sporta kao i sustavi sportske rekreacije i sporta osoba s invaliditetom. Svi oni iskazuju visoki nivo masovnosti i organiziranosti u različitim oblicima aktivnosti. Protekla godina bila je značajna i u pogledu ulaganja u Regionalno sportsko rekreativno turistički centar Platak te održavanje Retrospektivne izložbe sportske fotografije Odlučujući trenutak koja se u Primorsko-goranskoj županiji odvija punih 10. godina. Nije samo fotografija imala obljetnicu već i mnogi sportski klubovi od kojih možemo istaknuti dva stogodišnjaka; Nogometne klubove Crikvenica i Orijent. Zajednice sportova PGŽ prva je županijska sportska zajednica u Hrvatskoj koja je počela izdavati ovakvu vrstu publikacije.

Obzirom na trenutnu situaciju prouzrokovanu korona virusom izdanje Sportskog godišnjaka za 2019. godinu zasad je dostupno samo u online izdanju. U digitalnom obliku može se pročitati na web portalu Zajednice na adresi www.sport-pgz.hr. Sportski godišnjak tiska se od 2006. godine, te se nadamo da će i izdanje za 2019. dobiti svoje mjesto na policama sportskih klubova i prijatelja sporta. Sportski godišnjak u cijelosti je financiran sredstvima Primorsko-goranske županije.

Kategorija