Državna revizija Primorsko-goranskoj županiji za poslovanje dala bezuvjetno mišljenje

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji kao i usklađenost poslovanja Županije sa zakonima i drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje

Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćeni su djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze i javna nabava

"Dobili smo nalaz Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Primorsko-goranske županije za 2018. godinu u kojem nam daju bezuvjetno mišljenje što znači da je cjelokupno naše poslovanje kao i poslovanje naših ustanova bilo sukladno zakonu i transparentno", rekao je na početku današnjeg redovnog susreta s novinarima župan Zlatko Komadina.

 

Kategorija