Gradu Rijeci za uređenje inkubatora Energana odobreno 31,4 milijuna kuna EU sredstava

Projektu Grada Rijeke „Energana – Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju“ dodijeljena su bespovratna EU sredstva u iznosu od 31.468.168 kuna.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu zgrade energane bivše riječke tvornice papira u inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti i poticanje rasta i razvoja novoosnovanih i postojećih malih i srednjih poduzeća (MSP) u IT sektoru i kreativnim tehnologijama na području Urbane aglomeracije Rijeka, kroz suvremenu poduzetničku infrastrukturu koja uključuje inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u ciljanim industrijama.

Kategorija