Iz kuhinje Crvenog križa dnevno izlazi od 900 do 1500 obroka

U kuhinji Doma Crvenog križa na Pećinama svakodnevno se priprema do 1500 toplih obroka koji se isporučuju korisnicima Rijeke i riječkog prstena

Kategorija