Knjižničarsko društvo Rijeka

Knjižničarsko društvo Rijeka u godini EPK obilježava 70. godišnjicu kontinuiranog djelovanja na području Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Kategorija