Lezbijska organizacija Rijeka - LORI prijavila je homofobni govor mržnje

Lezbijska organizacija Rijeka - LORI prijavila je homofobni govor mržnje („Ubi pedera“) koji je počinitelj ispisao na staklu izloga Gradske vijećnice grada Rijeke 24. listopada 2020. godine.

Čin ispisivanja homofobne poruke mržnje nije remećenje javnog reda i mira, već je ono kazneno djelo za koje kazna zatvora može biti duga do 3 godine. Stoga smo 26. listopada 2020. podnijele kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci za kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju. Očekujemo i pozivamo državno odvjetništvo da ovo djelo detaljno istraži i počinitelja/e sankcionira. Nacionalno zakonodavstvo na raspolaganju ima anti-diskriminacijske, kaznene i prekršajne sankcije za mržnju i nasilje na temelju seksualne orijentacije, zato apeliramo na državne institucije da u ovom slučaju promptno reagiraju kao znak apsolutne netolerancije na nasilje. Stoji u priopćenju Lezbijska organizacija Rijeka LORI

Kategorija