Mentalfest

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada je mentalno zdravlje za sve, veće ulaganje - veća dostupnost. O toj temi razgovaralo se na otvorenju Festivala mentalnog zdravlja - Mentalfest.

Kategorija