Monitoring, evaluacija i učenje – radionica za aktivno građanstvo

Monitoring, evaluacija i učenje je šesta radionica modula Zajednica, kontinuiranog edukativnog programa pod nazivom Aktivni građani u aktivnom gradu koji se provodi u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Na ovoj radionici sudionici će naučiti načine na koje mogu nadzirati i ocjenjivati svoje projekte i identificirati ključna pitanja učenja na koja žele odgovoriti. To su vještine korisne su za bilo koju vrstu projekata, prije svega one angažirane u zajednici.

Radionica je stoga namijenjena projektnim timovima sudioničkih programa Europske prijestolnice kulture, članovima udruga i građanskih inicijativa koji razvijaju projekte za zajednicu te svim aktivnim građanima i onima koji to žele postati.

Radionica će se održati u srijedu, 15. siječnja 2020. u RiHubu od 17h do 20h.

Mentori: Sherif Rushdy i Shaku Raniga

Sherif i Shaku imaju preko 35 godina iskustva u razvoju zajednica i savjetovanjima za lokalne, nacionalne i međunarodne organizacije za društvene, gospodarske i razvojne projekte.
Pomagali su zajednicama, neformalnim grupama i formalnim organizacijama u osmišljavanju njihovog djelovanja, pojašnjavanja očekivanih rezultata, usavršavanju metoda i procjeni njihovih učinaka. Pritom su podučili brojne facilitatore razvoja zajednice o konceptima, vještinama, vrijednostima i kvalitetama potrebnim za učinkoviti rad sa zajednicom.

Radni jezik radionice je engleski jezik.
Radionica je ograničena na 50 sudionika, a prijave su obavezne na e-mail: rihub.info@rijeka2020.eu.

Kategorija
Oznake