Pandemija koronavirusa negativno se odrazila i na prodaju ribe

Zbog pandemije koronavirusa, ponovno će se provoditi nova privremena obustava ribolova. Međutim, nije obavezna te ribari sami mogu odlučiti hoće li sudjelovati u njoj.

Kategorija