Park lovora projekt je kojim se aktivira i uređuje zapušten šumski javni prostor između Dječje bolnice Kantrida i Doma umirovljenika

U sklopu Zelenog vala i programa građana Rijeka EPK 2020 na području grada niču novo uređene parkovne površine. Inicijativom Planinarskog društva Kamenjak u blizini poučne staze Šuma Stiborova nastaje još jedna.

Kategorija