Plaćanje računa Grada Crikvenice u poštanskim uredima na području grada bez provizije

U sali za sastanke Gradske uprave Grada Crikvenice održana je tiskovna konferencija kako bi se javnost informiralo o novinama koje je sa sobom donijelo potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Crikvenice i Hrvatske pošte. Na tiskovnoj konferenciji su prisustvovali izvršni direktor Hrvatske pošte Hrvoje Felker te stručna suradnica za mrežu poštanskih ureda za područje Primorsko-goranske županije i Istarske županije, Mirjana Ušljebrka te ispred Grada Crikvenice, zamjenice Ivona Matošić Gašparović i Silvia Crnić.

Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović iskazala je zadovoljstvo potpisanim ugovorom te naglasila kako će sada svi građani s područja Grada Crikvenice u svim poštanskim uredima na području grada moći plaćati račune Grada Crikvenice bez plaćanja provizije. Prije svega to se odnosi na komunalnu naknadu i komunalni doprinos pa tako stariji ljudi iz Jadranova i Selca neće morati ići u Crikvenicu već će plaćanje bez provizije moći obaviti u mjestu stanovanja. Osim toga, s početkom nove godine, neće biti više moguće vršiti plaćanja u Gradu Crikvenici s obzirom na nemogućnost adekvatnog zadovoljenja kriterija već će se sva plaćanja obavljati na pošti i na Fini, na kojoj je još od ranije račune Grada Crikvenice moguće plaćati bez provizije.

Izvršni direktor Hrvatske pošte, Hrvoje Felker istaknuo je kako će sada korisnici usluga Crikvenice sve račune koje izdaje grad moći će plaćati bez naknade u četiri poštanska ureda Hrvatske pošte. I to dva poštanska ureda u Crikvenici, jedan u Jadranovu i jedan u Selcu. S obzirom da je tendencija biti građanima na usluzi, partnerstva s lokalnim zajednicama su iznimno važna te žele da poštanski uredi budu središnje mjesto za obavljanje brojnih usluga koje nude javna tijela, kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini. Kazao je i kako se u svim poštanskim uredima na Jadranu mogu izvaditi otočne iskaznice, a veliki interes korisnika pokazao je da postoji prostor za razvoj i drugih, sličnih usluga.

Decentraliziran pristup važan je i zbog činjenice da se Hrvatska u zadnje vrijeme suočava sa iseljavanjem mladog stanovništva. Hrvatska pošta ulaganjima u lokalne zajednice, daje svoj doprinos u ublažavanju tog negativnog trenda. Ovo je nastavak dobre suradnje s Gradom Crikvenicom i siguran sam kako će se u budućnosti to partnerstvo još proširiti kako bismo svim građanima omogućili jednostavan i brz pristup brojnim uslugama, kazao je Felker.

 

Kategorija