Pogledajte koji gradovi i općine imaju porast stanovništa, a koji su u minusu

Popis stanovništva donio je nove brojeke. Hrvatska je u minusu za gotovo 10% stanovništva, a nažalost, taj trend prati i Primorsko-goranska županija: 

 

Evo kako stoje gradovi i općine u PGŽ kada se usporedi novi popis stanovništva s onim od prije 10 godina. U prvom stupcu su novi brojevi, a u drugom oni iz 2011. godine.U PGŽ ima 36 gradova i općina, a u posljednjih 10 godina samo njih 6 bilježi porast stanovništva. 

 

Rijeka     108.622  - 128.624

Dobrinj     2.153  - 2.078

Fužine     1.404 - 1.592

Jelenje    5.077 - 5.344

Klana     1.856 - 1.975

Lokve     859 - 1. 049

Lovran   3.544 - 4.101

Matulji   10.788  - 11.246

Mrkopalj  934  - 1.214

Ravna Gora  2.039  - 2.430

Bakar  7.581  -  8.279

Crikvenica  10.004  - 11.122

Čabar  3.239  - 3.770

Delnice  5.158  - 5.952

Kastav  10.265  - 10.440

Kraljevica  4.073  - 4.618

Krk   6.846  - 6.224

Susak 142 - 151

Novi Vinodolski - 4.345  - 5.113

Opatija  10.661  -  11.659

Vrbovsko  3.872  - 5.076

Čavle  7.081  - 7.220

Punat 1.908  - 1.973

Skrad  860 - 1.062

Vinodolska Općina  3.242  - 3.577

Malinska Dubašnica  3.235  - 3.134

Moščenićka Draga  1.292  - 1.535

Omišalj  3.020  - 2.883

Brod Moravice  667  - 866

Kostrena 4.438  - 4.180

Lopar 1.097  - 1.263

Mali Lošinj 7.565  - 8.116

Rab  7.168  - 8.065

Baška 1.673  - 1.674

Viškovo 16.015  -   14.445

Vrbnik 1.184  - 1.260

Kategorija