Potpisani ugovori za izgradnju 90 stanova po modelu POS-a na Martinkovcu

Projektom POS Martinkovac izgradit će se tri stambena objekta sa 90 stanova na Martinkovcu kao dio programa društveno poticane stanogradnje kojeg Grad Rijeka uspješno provodi putem svoje Agencije za društveno poticanu stanogradnju. U Gradskoj vijećnici potpisani su ugovori o realizaciji projekta gradnje višestambenih zgrade na Martinkovcu po Programu društveno poticane stanogradnje.

Riječ je o Ugovoru između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) kojim se reguliraju prava i obveze Grada i APOS-a, te Ugovoru o javnoj nabavi za izgradnju višestambenih objekata na Martinkovcu i izradu projektne dokumentacije po modelu društveno poticane stanogradnje – POS Martinkovac između APOS Grada Rijeke i tvrtke VG5 d.o.o., vrijedan ukupno 49.141.258,79 kuna.

Kategorija