Predblagdanski posjet županije GR Rupa i Lučkoj kapetaniji Rijeka

Župan Komadina u tradicionalnom predblagdanskom posjetu djelatnicima GP Rupa

Predstavnici Primorsko-goranske županije u jutarnjim satima posjetili su i djelatnike Lučke kapetanije Rijeka. Na susretu je istaknuta odlična suradnja.