Primorsko goranska županija bilježi trend pada nezaposlenosti, te je trenutno nezaposleno 7000 osoba.

U posljednjih 10 godina Hrvatska je izgubila pola milijuna ljudi u svom radnom kontingentu. 200 tisuća ljudi starenjem dok se 300 000 ljudi iselilo što je za malu zemlju poput Hrvatske dramatičan podatak, rečeno je danas na tematskoj sjednici Strukovnih skupina HGK Županijske komore Rijeka.

U posljednjih 10 godina Hrvatska je izgubila pola milijuna ljudi u svom radnom kontingentu. 200 tisuća ljudi starenjem dok se 300 000 ljudi iselilo što je za malu zemlju poput Hrvatske dramatičan podatak, rečeno je danas na tematskoj sjednici Strukovnih skupina HGK Županijske komore Rijeka. Riječ je o trendovima koji nisu kratkoročni niti privremeni, pa treba donijeti određene mjere.

Aktiviranje domaćeg stanovništva, liberalizacija i uvoz stranih radnika, neke su od mjera prema mišljenju Davorka Vidovića, savjetnik za radnu politiku i zapošljavanje u HGK.

U Hrvatskoj je bilo dosad oko 40 000 stranih radnika u sektorima turizma I građevini, većinom iz a BiH, Kosova, Albanije sada se sve više ljudi zapošljava iz trećih zemalja, Nepala, Indije..

Mjere aktivne politike zapošljavanja u razdoblju od 2016. do danas koristilo je više od 126 000 osoba. Za provedbu ovih mjera hrvatska je Vlada za ovu godinu osigurala milijardu kuna.

Mjere aktivnog zapošljavanja trebale bi usporiti trend iseljavanje mladih. Primorsko goranska županija bilježi trend pada nezaposlenosti , te je trenutno nezaposleno 7000 osoba.

 

Ukupna nezaposlenost 

Potkraj prosinca 2019. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje Regionalni ured Rijeka bilo je evidentirano 6.945 nezaposlenih osoba, što je za 28 osoba više nego u prethodnome mjesecu i 1.036 osoba manje nego u prosincu 2018. U prosincu 2019. godine nezaposlenost je u usporedbi s prethodnim mjesecom povećana za 0,4 %, a prema istom mjesecu 2018. godine smanjena je za 13,0 %. 

Nezaposlene osobe prema spolu 

Od ukupnoga broja nezaposlenih u prosincu 2019. godine bilo je 3.858 nezaposlenih žena (55,6 %) i 3.087 nezaposlenih muškaraca (44,4 %). Broj nezaposlenih žena smanjen je za 15,5 % dok je broj muškaraca smanjen za 9,7 % u odnosu na prosinac 2018. Udio žena u evidentiranoj nezaposlenosti u usporedbi s istim mjesecom 2018. smanjio se, a udio muškaraca povećao se za 1,6 postotna boda. 

Nezaposlene osobe prema dobi 

U skupini nezaposlenih osoba u prosincu 2019. bilo je: 186 (2,7 %) osoba od 15 do 19 godina, 622 osobe (9,0 %) od 20 do 24 godine, 775 (11,2 %) od 25 do 29 godina, 659 (9,5 %) od 30 do 34 godine, 730 (10,5 %) od 35 do 39 godina, 753 (10,8 %) od 40 do 44 godine, 722 (10,4 %) od 45 do 49 godina i 2.498 (36,0 %) osoba u dobi od 50 i više godina. U izvještajnom mjesecu, nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine smanjena u svim dobnim skupinama, a najviše u dobnoj skupini od 25 do 29 godina (20,9 %), od 30 do 34 godine (17,7 %), do 24 godina (17,3 %) i u dobnoj skupini od 35 do 39 godina (12,9 %). 

Razina obrazovanja nezaposlenih osoba 

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba u prosincu 2019. najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.184 ili 31,4 %), završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (1.906 ili 27,4 %), slijede osobe sa završenom osnovnom školom (982 ili 14,1 %), osobe fakultetskog obrazovanja (951 ili 13,7 %), osobe prvostupanjskoga fakultetskog obrazovanja (545 ili 7,8 %) i osobe bez škole i sa nezavršenom osnovnom školom (377 ili 5,4 %).

Kategorija