Primorsko-goranska županija privela kraju europski projekt REFREsh namijenjen revitalizaciji industrijske baštine

Kako prenamijeniti oronulu industrijsku baštinu, osobito u ruralnim područjima, pitanje je s kojim se susreću mnoge zemlje Europske unije, a odgovor se pokušao iznaći kroz europski projekt REFREsh (Ruralna revitalizacija kulturne baštine).

 

Primorsko-goranska županija, kao jedan od partnera, provodila je projekt od srpnja 2017. do rujna 2020. godine s ciljem revitalizacije neiskorištene industrijske baštine u ruralnim područjima i iznalaženja novih oblika korištenja takvih prostora kroz razvoj kreativnih industrija. Projekt je realiziran u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta bila je oko 16 milijuna kuna, a udio Primorsko-goranske županije iznosio je oko 1,5 milijuna kuna, od čega se 85% odnosi na bespovratna sredstva EU.

 U projektu je sudjelovalo deset partnera iz pet zemalja (Hrvatska, Italija, Slovenija, Njemačka i Mađarska), a hrvatski partner osim Primorsko-goranske županije, bila je i Općina Lokve. Namjera je bila sagledati, a potom i pretvoriti industrijsku baštinu u kulturne centre, kao polazišta gospodarskog i turističkog razvoja ruralnih industrijskih područja, općina i regija u Srednjoj Europi.

Primorsko-goranska županija u okviru aktivnosti na projektu izvršila je mapiranje industrijske baštine na području cijele županije te su izrađene studije izvodljivosti za kuću čuvara brane na Lokvarskom jezeru i za staru školu u Studenoj. U okviru projekta, s ciljem informiranja i uključivanja lokalnih dionika u projekt, održane su brojne radionice i tematski sastanci na kojima su zajednički analizirane potrebe i tražena najbolja rješenja prenamjene industrijske baštine za potrebe kreativnih i kulturnih industrija. 

Općina Lokve u okviru projekta uredila je staru kuću čuvara brane na Lokvarskom jezeru koja je pretvorena u Centar za istraživanje Gorskog kotara. Novouređeni objekt i prostor preuzet će funkciju istraživačkog i obrazovnog centra te postati središte umjetničke i izlagačke djelatnosti, odnosno obrade i pohranjivanja rezultata različitih istraživanja, a dio centra čine  radni i smještajni kapaciteti za terenske timove i polaznike seminara, kao i organizaciju škola u prirodi i drugih aktivnosti.

U sklopu projekta organizirana je i međunarodna izložba fotografija na temu industrijske baštine i starih zanata čija je realizacija djelomično ograničena zbog pandemije, no ipak je u svim zemljama koje sudjeluju u projektu nađen način kako javnost animirati i senzibilizirati za vrijednost industrijske baštine. Tako su u svim zemljama uz izložbu održana i razna druga događanja, od radionica, predavanja, sajmova, koncerata, izložbi alata, a zbog nemogućnosti sudjelovanja većeg broja posjetitelja dio je sadržaja i snimljen te se može pogledati na YouTube kanalu.

Uz navedeni objekt u Lokvama, u okviru projekta REFREsh obnovljena su još četiri objekta, po jedan u svakoj državi - staro skladište soli u Piranu koje je prenamijenjeno u prostor predviđen za održavanje raznih kulturnih i turističkih manifestacija, potom stara trgovina u talijanskom gradu Castello di Godego, koja je postala kulturno središte mjesta; u mađarskom gradu Komlo obnavljeno je nekadašnje komunističko sjedište koje je postalo regionalni kulturni centar grada, dok je u njemačkom  Freibergu obnovljen takozvani "Huthaus", odnosno jedan od najvažnijih dijelova bivšeg rudarskog kompleksa, a prostor je prenamijenjen u kreativno središte.

Vodeći partner na projektu REFREsh bila je Razvojna agencija Aufbauwerk Region iz Leipziga - tvrtka za razvoj i upravljanje, dok su preostali partneri Primorsko-goranska županija i Općina Lokve, Gospodarska komora regije Pečuh-Baranja, Grad Komló, Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, Općina Piran, Inovacijski klaster za kulturnu i prirodnu baštinu iz Venecije i Općina Castello di Godego.

Više informacija o projektu može se pronaći na mrežnim stranicama www.interreg-central.eu/refresh.

Kategorija