Projektom Cezar osigurano je 2.840.028,00 kuna za razvoj karijera studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci

 

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.840.028,00 kuna za projekt „Povećanje zapošljivosti studenata kroz unapređenje Centra za karijere i razvoj stručne prakse – CEZAR", u sklopu kojega će se u naredne tri godine provoditi aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti i rani razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Istraživanje i praksa pokazali su da studenti koji za vrijeme studiranja stječu iskustvo u stvarnom poslovnom okruženju kroz stručnu praksu ili neki drugi oblik suradnje s potencijalnim poslodavcem, imaju veću šansu za pronaći posao neposredno nakon završetka studija i veću mogućnost odabira radnog mjesta.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci provode se već dugi niz godina aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti studenata – u 2019. godini organizirano je više od 100 aktivnosti, od radionica i procesa regrutacije za studente pa sve do Tjedna karijera EFRI koji je objedinio sve najveće poslodavce s kojima Fakultet ima sklopljen ugovor o suradnji.

Novi projekt CEZAR stepenica je više u procesu stvaranja kvalitetnog i obrazovanog kadra koji konkurira na domaćem i inozemnom tržištu rada prvenstveno znanjem, vještima i radnim iskustvom stečenim za vrijeme studija.

Kroz naredno razdoblje Centar za karijere EFRI provodit će se aktivnosti usmjerene na razvoj sljedećih vještina: digitalne, komunikacijske i poduzetničke vještine, kritično razmišljanje, kreativnost, inicijativa, rješavanje problema i donošenje odluka, a koje će posljedično pridonijeti razvoju kompetencija studenata koje su preporučene od strane Europskog vijeća te povećanju njihove zapošljivosti.

Cilj projekta CEZAR je povećanje zastupljenosti i unapređenje kvalitete stručne prakse kao kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te jačanje kompetencija osoblja za poučavanje učenjem kroz rad i povećanje zapošljivosti studenata kroz njihovo uključivanje u aktivnosti za stjecanje praktičnih vještina i radnog iskustva te jačanje institucijskih kapaciteta Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Projekt je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijedloga: "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju". Dobivena sredstva su iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."

Partner Ekonomskom fakultetu u Rijeci u provođenju ovoga projekta je Hrvatska gospodarska komora.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2011./2012. akademske godine uvodi kolegij Stručna praksa u namjeri da studenti već tijekom studija steknu određeno praktično iskustvo te dobiju priliku primijeniti dosad naučeno. Svake godine se provode istraživanja među studentima o zadovoljstvu o obavljenoj stručnoj praksi. Rezultati ukazuju na visoki stupanj zadovoljstva obavljenom praksom, načinom mentoriranja, poslovima i koristima proizašlih iz obavljene prakse. Gotovo 40% studenata se zapošljava u organizaciji u kojoj su odradili stručnu praksu. Osim zapošljavanja, tu je niz drugih koristi koje studenti prepoznaju poput izgradnje samopouzdanja, stvaranje ili proširivanje mreže profesionalnih kontakata, povezivanje teorijskog znanja s praktičnim, korištenje novih tehnologija i mnoge druge.

Ipak sve to ne bi bilo moguće bez naših mentora u organizacijama koje su nam partneri u izvođenju ovog kolegija. U periodu trajanja prakse studenti izravno uče od svojih mentora, a mentori na kraju ocjenjuju  odnos studenata prema praksi i dodijeljenim zadacima, njihove kompetencije i pokazane vještine i znanja te ukupnu snalažljivost. U svim navedenim kategorijama, mentori su studente ocijenili prosječnom ocjenom izvrstan. U ovom trenutku imamo sklopljene ugovore s ukupno 83 poslodavaca koji ovisno o svojim mogućnostima i kapacitetima primaju studente na praksu. Za povećanje broja studenata na stručnoj praksi, neophodno je povećati broj partnera koji bi bili voljni uključiti se u realizaciju ovog hvalevrijednog projekta. Stoga koristim priliku da se prije svega zahvalim svi našim dosadašnjim partnerima, ali i da pozovem i sve ostale zainteresirane organizacije privatnog, javnog ili neprofitnog sektora da svojim angažmanom omoguće našim studentima stjecanje praktičnih znanja već tijekom studija. Na ovoj način izravno sudjelujete u razvoju mladih ljudi, ostvarujete redovit pristup motiviranim mladim talentima i stvarate bazu potencijalnih zaposlenika, ali pomažete i nama prepoznati eventualna nedostajuća znanja studenata te raditi na unaprjeđenju nastavnog programa kako bi mladi ljudi nakon završetka studija bili spremni za tržište rada.“

doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić – prodekanica za suradnju s gospodarstvom i razvoj karijera

 

Centar za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci osnovan je 2012. godine. Od tada, pa sve do danas, kroz svoje aktivnosti i projekte priprema studente za zahtjeve tržišta rada, povezuje s poslodavcima, osigurava stručnu praksu i primjenu znanja u praksi općenito.

Svjesni važnosti primjene teorije u praksi, ukupno više od 800 studenata će dobiti priliku, zahvaljujući projektu CEZAR, sudjelovati u mnogobrojnim aktivnostima Centra za karijere: radionicama, konferencijama, studijskim putovanjima, terenskoj nastavi te u biti svim programima smišljenim u cilju njihovog približavanja i povezivanja s poslovnim sektorom.

U konačnici, najvažniji cilj cijelog projekta je upravo povećanje zapošljivosti i rani razvoj karijera naših studenata.“

Kategorija