Proširivanje područja besplatnog bežičnog interneta Grada Rijeke

Područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu sada je prošireno, između ostalog, na Kružnu ulicu i prostor Matice umirovljenika. 

Internet

Sustav proširenja besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke financiran je sredstvima Europske komisije, u okviru inicijative Europske komisije WiFi4EU – Besplatni Wi-Fi za građane Europe.

Cilj WiFi4EU inicijative je osigurati kvalitetan besplatan pristup Internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, objekti javne uprave, knjižnice i zdravstveni centri na cijelom području Europske unije.

Prvo područje pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke postavljeno je 2007. godine u centru grada, a do danas je postavljeno ukupno 136 pristupnih točaka. Ukupna površina područja pokrivenosti signalom besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke, uključujući i područje prošireno u sklopu WiFi4EU inicijative je 250.000 m2.

Kategorija