Prosječna plaća u Hrvatskoj 6 536 kuna

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 11 326 kuna, a najniža je isplaćena u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 4 261 kune.

 

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2019. iznosila je 6 536 kuna, što je nominalno više za 0,6%, a realno za 0,7% u odnosu na listopad 2019.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2019. iznosila je 8 877 kuna, što je nominalno više za 0,7%, a realno za 0,8% u odnosu na listopad 2019

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2019. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 16 363 kune, a najniža je isplaćena u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 5 401 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,3%, a realno za 3,6%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,9%, a realno za 4,2%.

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2019. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 448 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,3%, a realno za 2,6%.

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2019. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 757 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,7%, a realno za 3,0%.

U studenome 2019. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je za 8,2% manje nego u listopadu 2019. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (175), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (151).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2019. iznosila je 39,13 kuna, što je u odnosu na listopad 2019. više za 9,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za studeni 2019. iznosila je 53,15 kuna, što je u odnosu na listopad 2019. više za 9,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 9,4%.

Medijalna neto plaća za studeni 2019. iznosila je 5 600 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 309 kuna

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

IZVOR: https://www.dzs.hr/

 

Kategorija