Registar otoka: Primorsko-goranska županija ima 149 otoka, otočića i hridi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju članka 6. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 116/18, 73/20 – Uredba) i Pravilnika o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka (Narodne novine, broj 75/20) uspostavilo je Registar otoka.

Registar otoka na jednom mjestu evidentira svih 1.244 otoka, otočića i hridi u Republici Hrvatskoj klasificiranih po vanjskim karakteristikama, obilježjima i drugim parametrima bitnim za upravljanje, korištenje i čuvanje jedinstvene otočne geografske cjeline.

Cilj Registra otoka je podatkovno i kartografsko evidentiranje svih 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi koji su sastavni dio teritorija RH, stvarajući baze podataka za područje otoka koje će služiti kao podloge za izradu analitičkih izvještaja neophodnih za daljnja usmjerenja i vođenje politike razvoja otoka.

Na teritoriju Primorsko-goranske županije nalazi se 149 otoka, otočića i hridi. Najviše je naravno hridi, a broj otoka u županiji iznosi 15. Najveći je otok Cres pa slijede Krk i Rab. Nastanjeno je osam otoka, a najmanji otok je Vele Orjule. Otočića u PGŽ ima 36. Zanimljivo samo je jedan otočić stalno nastanjen i to Male Srakane, dok je pet otočića povremeno nastanjeno. Najnastanjeniji otok u Hrvatskoj je Krk sa 19 383 stanovnika, a ukupno na otocima u PGŽ živi 39 704 stanovnika.

 

Registar otoka postavljen je na adresi Centra dijeljenih usluga te je dugoročno osmišljen kao integrirani informacijski sustav otočnih pokazatelja uz povezivanje sa web servisima više od 30 javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj koji posjeduju podatke o otocima iz svoje nadležnosti stvarajući tako zajedničku državnu informatičku infrastrukturu.

Registar otoka, u verziji 1.0, posjeduje osnovne, geografske i demografske podatke, podatke o teritorijalnoj nadležnosti kao i podatke o indeksu razvijenosti, prometnoj povezanosti te podatke iz nadležnosti Ministarstva zdravstva.

Registar otoka nalazi se na sljedećoj poveznici: https://registar-otoka.gov.hr/

Kategorija